Eendrachtstraat 28
Zaandam - Rosmolenbuurt

EXECUTORIALE VERKOPING (ex artikel 3:268 jo 3:254 BW)


Veilingdatum: maandag 4 februari 2019
Fotopresentatie Slideshow Foto 1 van 7

Kenmerken Woonoppervlakte: ca. 66 m
Type object: tussenwoning
Aantal kamers: 3 kamers
Buitenruimte: achtertuin
Executie-veiling
Het woonhuis met schuur, erf, tuin en verder aanbehoren, staande en gelegen te Zaandam en plaatselijk bekend als:

Eendrachtstraat 28
in Zaandam (de Rosmolenbuurt)


en kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie L, nummer 1317 en groot 66 centiare.
Algemeen
Op maandag 4 februari 2019 wordt op de Amsterdamse veiling een tussenwoning executoriaal geveild. Het betreft een vooroorlogse woning (bouwjaar ca. 1900) gelegen in aan een rustige straat welke uitkomt bij het vaarwater De Zaan.

De woning heeft een vermoedelijk woonoppervlakte ca. 65 m (het betreft een schatting. Het was niet mogelijk om de woning op te meten volgens de NEN 2580-meetnormen). De entree is aan de achterzijde en te bereiken via een achterom en de achtertuin. De woning heeft twee woonlagen en er is een aparte schuur.

De woning is in een slechte staat van onderhoud en dient derhalve grondig gerenoveerd te worden. Waarschijnlijk dienen de fundering, de aan- en afvoerleidingen, de riolering, de kozijnen en het dak etc. vernieuwd te worden. Een woning gelegen op eigen grond, met waarschijnlijk twee slaapkamers en zo dicht bij het stadscentrum is, rekening houdend met de slechte staat van onderhoud in deze prijscategorie uitzonderlijk.

Het betreft een executie-veiling waardoor er geen garanties gegeven kunnen worden over de verstrekte informatie.

De koper aanvaardt het te veilen registergoed in alle opzichten op basis van het as is, where is-principe, waaronder onder meer bedoeld is de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke stand van zaken waarin de woning zich thans bevindt.
Locatie
De Eendrachtstraat is een rustige straat gelegen in de Rosmolenbuurt in Zaandam.

De straat komt uit bij het vaarwater van De Zaan.

Het gezellige stadscentrum van Zaandam is op ca. 10 minuten afstand. Diverse modeketens, horeca en overige faciliteiten zijn hierdoor op loopafstand.

In de directe omgeving is een goed (NS-)station waardoor diverse bus- en treinverbindingen op korte afstand zijn.
Plokpenning
De plokpenning is 800,- exclusief btw en die is voor rekening van de verkoper. Betaling/verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper ver-schuldigde moet uiterlijk op 4 maart 2019 worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van de koper. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een executie-veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via het veilinghuis worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Staat van onderhoud
De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het as is where is-principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt. De koper heeft ter zake van de staat waarin het registergoed zich bevindt geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de makelaar dan wel de notaris.

De koper verklaart ermee bekend te zijn dat het registergoed zich in een slechte staat bevindt en waarschijnlijk dienen de fundering, de leidingen, de riolering, de kozijnen, het dak etc. vervangen te worden. De koper kan hierover in overleg treden met de gemeente Zaandstad ter zake het hoe en wanneer t.a.v. het herstel van het registergoed.
Gunning/risico
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van de woning. Vanaf de gunning is het risico voor de koper. Bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van een schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden niet voor een executie-veiling ten overstaan van een notaris. Registergoederen die worden verkocht via het veilinghuis worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht. Biedingen
Tot 14 dagen voor de verkoopdatum kunnen onderhandse onvoorwaardelijke schriftelijke biedingen worden ingediend bij de notaris. Eventuele biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW zonder dat de executant echter gehouden is op een bieding in te gaan. Veilcondities
De veilingcondities liggen vanaf 30 dagen vr de dag van de executie-veiling ter inzage ten kantore van notaris mevrouw Mr A.M.J.M. Ploumen (Van Doorne N.V.), Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam, telefoon: 020-6789123, e-mail: info@vandoorne.nl. Er wordt geveild volgens de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executie-verkopen 2017 (afgekort de AVVE) en vastgesteld bij akte van 5 december 2016 voor notaris Mr J.H. Oomen te Den Haag, voor zover daarvan bij de akte van de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. In aanvulling op de AVVE zijn in de Bijzondere Veilingvoorwaarden aanvullende voor-waarden opgenomen in verband met de mogelijkheid om in principe ook via internet mee te bieden. Volgens ingewonnen informatie
De door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg en naar beste kennis samengesteld. Wij, alsmede onze opdrachtgever, aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Het betreft een executie-veiling waardoor de normale garanties en zekerheden die bij een vrijwillige verkoop van toepassing zijn thans niet gelden. Meer informatie

  •  brochure
  •  locatie
  •  contact